Діяльність

( 1 Голос ) 

Сільське господарство та аграрний сектор України мають потенціал та можливість зробити чималий внесок у національну ринкову економіку. Враховуючи те, що Україна не має настільки багато газових та мінеральних ресурсів, як деякі із сусідніх держав, сільське господарство можна назвати одним з головних активів держави.

Фермерство в Україні набуває дедалі більшого значення і, водночас, потребує дедалі більшої підтримки та впровадження різноманітних проектів і програм. Якщо говорити про молочне фермерство, то важливе стратегічне значення мають підвищення якості молока, зниження його собівартості, збільшення надоїв. У фруктово-овочевому секторі – продовження терміну зберігання продукції, зниження собівартості, підвищення якості плодів та збільшення урожайності. І в обох випадках велике значення мають бізнес-планування, менеджмент та маркетингова політика.

За останні роки чимало ферм припинило діяльність. Ті, що залишилися та невелика частина новостворених і є основою для подальшого розвитку сільського господарства країни. Проте більшості з них бракує ресурсів для розвитку.

1 січня 2010 року розпочав роботу проект «Надання послуг з управління двома ланцюгами доданої вартості сільськогосподарської продукції в Україні», який триватиме впродовж трьох років у Львівській області. Проект втілює Програму розвитку приватного сектора села та Компонент розвитку агробізнесу, які є важливими інкубаторами для розвитку, рентабельності та довіри через націлену підтримку мікро-малого, малого та середнього бізнесу.

«Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової вартості» – це спрямованість на збільшення продуктивності та прибутковості аграрного та переробного секторів у Львівській області. Досягнення цієї мети складається з кількох кроків. Перший з них – це поліпшення доступу до ринку, фінансів та постачальників ресурсів і послуг через консультаційну підтримку. Другий – поліпшення системи зберігання продукції та якості обладнання, встановлення ефективніших і рентабельніших технології післязбиральної обробки та переробки продукції. У молочному секторі важливе значення має впровадження нових технологій в господарствах-виробниках молока, а також спільні зусилля усіх учасників молочних ланцюгів постачання із забезпечення якості молока. Третій – заснування двох форумів для молочного та фруктово-овочевого секторів, які забезпечуватимуть діалог між учасниками та прийняття спільних рішень.

Якщо детальніше говорити про другий компонент, то він втілюється завдяки грантовому фонду. У молочному проекті з коштів гранту підтримується, зокрема, закупівля доїльного та охолоджувального обладнання, обладнання для контролю якості, кормозмішувачів, кормозбиральної техніки, обладнання для пакування та зберігання кормів, гноєтранспортерів та іншого обладнання для корівників, племінної худоби, будівництво і ремонт господарських приміщень та інші ресурсі. У фруктово-овочевому секторі грантовий фонд підтримує закупівлю сортувального, ваговимірювального та пакувального обладнання, сівалок, ґрунтообробного знаряддя, машин для збирання ягідників, обладнання для крапельного зрошення та поливальних машин, розсадосадильних машин та садових оприскувачів, обладнання для клімат-контролю в сховищах та інші ресурси.

Третій крок – заснування двох форумів для молочного та фруктово-овочевого секторів – повинен стати місцем обміну і розвитку ідей та інформації та сприяти внесенню змін у законодавчі та нормативні акти.

У проекті працює 5 консультантів: міжнародний керівник проекту ланцюгів формування додаткової вартості, експерт-координатор молочного сектора, експерт-координатор фруктово-овочевого сектора, керівник відділу фінансів та моніторингу і секретар-перекладач. Крім цього залучаються короткотермінові міжнародні експерти та місцеві експерти.

GoodWeb SEO продвижение сайтов