Гранти

( 1 Голос ) 

1. Що таке Грантовий Фонд

Грантовий Фонд є важливою частиною проекту «Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової вартості сільськогосподарської продукції в Україні» (Проект), оскільки він доповнює два інших компоненти та є стимулом для фермерів, фермерських груп, виробників, переробників і т.д. здійснювати інвестиції у краще обладнання, покращення матеріальної бази, збільшення молочного стада тощо для надання їм можливості додавати вартість до своєї продукції. Він також надасть імпульс та прискорення процесу демонстрації вагомих результатів як в окремому ланцюзі формування додаткової вартості так і у більш широкій групі учасників. Процес отримання гранту є наступним:

 • Визначення заявника;
 • Заявка;
 • Оцінка та затвердження;
 • Укладення угоди;
 • Отримання гранту;
 • Впровадження;
 • Моніторинг та звітність.

Грантовий Фонд є засобом забезпечення додаткової вартості для існуючих ланцюгів додаткової вартості та/або підтримки нових, успішних учасників цих ланцюгів. Проте Офіс проекту залишає за собою право розглядати нові заявки на грант з метою створення нових ланцюгів. Кожен грант повинен сприяти вдосконаленню ланцюгів додаткової вартості. Беручи до уваги той факт, що більшість затверджених та виданих грантових коштів використовувались на виробництво та/або сховища, пріоритетом для гранту у фруктово-овочевому секторі будуть поліпшення в сортування, пакування, переробку та реалізацію продукції. Така стратегія ще пов’язана із високим попитом споживачів на продукцію хорошої якості. Тож супермаркети, гуртовики та роздрібні торгівельні мережі великою мірою реалізовують усі можливості для покращення якості продукції, зокрема її сортування та пакування.

У молочному секторі більше уваги буде приділятись сезонності виробництва молока, заготівлі кормів, якості молока та його подальша переробка. Крім того, беручи до уваги невелику кількість учасників молочних ланцюгів додаткової вартості, прикладатимуться великі зусилля до залучення нових учасників та розширення існуючих ЛДВ. Виробництво молока в Україні має сезонний характер. Сезонність виробництва молока в господарствах вказує на низький рівень заготівлі кормів та розрахунок раціонів, а також на низький рівень управління господарством. Сезонність молока буде покращена за рахунок придбання обладнання та техніки по заготівлі кормів, а також надання консультацій по групуванню худоби різних вікових груп, з розрахунку раціонів, правильної організації процесу доїння, тощо. Через низьку ціну на молоко, яку встановлюють переробники, та перевагою господарств продавати молоко за вищою ціною чи організовувати переробку, Офіс проекту приділятиме належну увагу підтримці господарств, шляхом закупівлі обладнання для переробки та через надання консультацій.

2. Хто може подавати заявки на грант

Наступні групи, які є учасниками відібраного ланцюга формування додаткової вартості, можуть подавати заявки на отримання гранту:

 • Малі та середнього розміру господарства, приватні підприємці, що є виробниками фруктово-овочевої або молочної продукції
 • Особисті селянські господарства, які націлені на створення фермерського господарства або які хочуть приєднатись до діяльності сільських громад, наприклад до створення центру збору продукції
 • Переробна промисловість
 • Зацікавлені сторони, які надають послуги для учасників ЛДВ, зокрема по сортуванню, пакуванню, збору молока

3. Вимоги для отримання гранту

Встановлено наступні вимоги для заявки на отримання гранту:

 • заявник повинен бути учасником вибраного ланцюга формування додаткової вартості;
 • заповнена форма-заявка;
 • наявність бізнес-плану;
 • стійке сільськогосподарське виробництво у відповідності із «належною фермерською практикою» або потенціал до цього;
 • можливість вдосконалювати діяльність;
 • належний рівень управління – наявність прибутковості або потенціалу до цього;
 • потенціал для зростання робочих місць, як для жінок, так і для чоловіків;
 • зрілість стосовно досвіду та відповідального відношення, що буде оцінюватись протягом процесу подання заявки (по цьому критерію жінки будуть оцінюватися вище за чоловіків);
 • згода брати участь у Форумі.

Додатково для особистих селянських господарств (ОСГ):

 • наявність корів або вирощування фруктів і овочів;
 • бажання селянських господарств брати участь у спільних заходах села (наприклад в співпраці з метою створення молокоприймального пункту тощо)

Додатково для сімейних фермерських господарств (ФГ):

 • план розвитку приведе до результату наявності стада з принаймні 4 корів;
 • ідентифікація корів;
 • потенціал в покращенні молочного виробництва;
 • перевага для фермерів віком до 45 років або якщо їх діти задіяні в сімейне фермерське господарство;
 • бажання збільшити молочне стадо і розвинути виробництво молока.

Додатково для сільськогосподарських підприємств (СП):

 • потенціал в покращенні молочного виробництва;
 • ідентифікація корів;
 • бажання збільшити молочне стадо та/або розвинути виробництво молока

Додатково для фруктово-овочевого сектору:

 • досвід роботи у фруктово-овочевому секторі не менш ніж 3 роки (за винятком молодих фермерів);
 • бізнес план приведе до вирощування овочів на території принаймні 10 га, яка може належати декільком господарствам або взята в оренду;
 • бізнес план приведе до організованого та поліпшеного вирощування фруктів та ягід на територіях принаймні 5 га та 1 га відповідно.

4. Перелік ресурсів, що підтримуються в рамках Грантового Фонду

Проект подає перелік, але не обмежується ним, наступних ресурсів, які можуть бути закуплені в рамках Грантового Фонду:

 • обладнання та техніка для заготівлі кормів;
 • пакувальне обладнання;
 • сортувальне обладнання;
 • обладнання для переробки;
 • доїльне обладнання та охолоджувальні танки;
 • обладнання контролю якості молока;
 • будівництво та ремонт корівників, кормосховищ;
 • племінні корови та сім’я для штучного запліднення;
 • техніка для збору ягід;
 • поливальна техніка та зрошувальне устаткування.

5. Граничні рамки фінансування

Діапазон грантів для заявників – від 1000 DKK до 350000 DKK. Грантовий Фонд спрямований на забезпечення додаткової вартості для уже існуючих ланцюгів додаткової вартості. Пріоритетом для видачі грантових коштів для фруктово-овочевого сектора є інвестування в переробку, пакування та реалізацію продукції. Для молочного сектора – це подолання сезонності виробництва, заготівля кормів, подальша переробка та пакування молочної продукції. Беручи до уваги націленість Грантового фонду, пропонуються наступні граничні рамки фінансування:

Молочні особисті селянські господарства, господарства:

Тип

%

1

Малі (до 20 корів)

40

2

Фермерські господарства (21-100 корів)

30

Молочні переробники, у тому числі господарства, які розпочинають переробку:

Тип

%

1

Поліпшення якості сирого молока, молокоприймальні пункти, пакування, точки продажу молока

40

2

Інші інвестиції

30

Молочні кооперативи:

 

N

Тип

%

1

Інвестиції, спрямовані на покращення заготівлі кормів, покращення якості молока, створення молокоприймальних пунктів, переробка та пакування, точки продажу молока

40

2

Інші інвестиції

30

Фруктово-овочеві господарства, ОСГ:

Тип

%

1

Після збиральна обробка, сортувальне, пакувальне обладнання та обладнання для переробки

40

2

Інвестиції, що стосуються ланцюга додаткової вартості по суниці, включаючи розсаду суниці, техніку та обладнання. Насіння картоплі.

30

 

Інші інвестиції

20

Фруктово-овочеві кооперативи:

Тип

%

1

Інвестиції, спрямовані на влаштування пунктів збору продукції, після збиральну доробку, переробку та пакування.

40

2

Інвестиції, що стосуються ланцюга додаткової вартості по вирощуванні суниці, включаючи розсаду суниці, техніку та обладнання. Насіння картоплі.

30

3

Інші інвестиції

20

Фруктово-овочеві переробні підприємства:

Тип

%

1

Сортування, переробка та пакування

40

2

Інші інвестиції

20

Не існує обмеження щодо кількості заявок від одного заявника. Однак, загальна сума грантів, наданих одному заявнику, не повинна перевищувати 350 000 датських крон.

6. Процес ухвалення заявок на отримання гранту

Проект здійснює управління Грантовим Фондом у тісному співробітництві із Наглядовою Радою Проекту. Наглядова Рада розглядає заявки на суму понад 150 000 датських крон та приймає рішення щодо їх затвердження. Заявки нижче цієї суми розглядаються Проектом в рамках Грантового Комітету, який і приймає рішення щодо затвердження грантів.

7. Як подати попередню заявку

Процес попереднього відбору буде застосовуватись для заявок Грантового Фонду. Оголошення для «вираження зацікавленості» буде розповсюджене (через рекламні оголошення, вебсторінку та через місцеві адміністрації в районах). Попередня заявка, яка складається з однієї сторінки, буде використовуватись в процесі попереднього відбору. Процес відхилення попередніх заявок буде проводитись та підписуватись Експертом молочного сектору або Експертом фруктово-овочевого сектору та Координатором ланцюга формування додаткової вартості, вказуючи причини відхилення

На основі відібраних попередніх заявок повна заявка та комплект документів повинен бути наданий успішним заявником у офіс Проекту. Попередню заявку можна отримати у офісі Проекту або на веб-сторінці Проекту.

8. Як подати повну заявку

На основі відібраних попередніх заявок повна заявка та комплект документів повинен бути наданий успішним заявником у Офіс проекту. Повні заявки будуть переглядатись Експертом молочного сектору або Експертом фруктово-овочевого сектору та Координатором ланцюга формування додаткової вартості. Якщо повна заявка буде відхилена Експертом молочного сектору або Експертом фруктово-овочевого сектору та Координатором ланцюга формування додаткової вартості протягом процесу відбору / підготовки, причини для такого відхилення будуть вказані в протоколі відхилення повної заявки. Відхилені заявники будуть проінформовані офіційним листом від Офісу проекту.

Офіс проекту створить Комітет Фонду, що складатиметься із 5 осіб: Координатор ланцюга формування додаткової вартості, Бухгалтер та Спеціаліст з моніторингу, Експерт молочного сектору або Експерт фруктово-овочевого сектору, представник Львівської обласної державної адміністрації та представник від приватного сектору. Представник Міністерства аграрної політики буде задіяний у роботі Комітету Фонду у разі необхідності експертного висновку.

Необхідно надати наступні документи для подання повної заявки на отримання гранту:

 • заповнена повна форма-заявка;
 • реєстраційні документи та їх копії, завірені підписом та печаткою: свідоцтво про державну реєстрацію, Форма № 4-ОПП, статут, свідоцтво про сплату єдиного податку (для фізичних осіб-підприємців) тощо;
 • свідоцтво про право власності на нерухоме майно (наприклад, овочесховище, ферма) та копія, завірена печаткою і підписом;
 • документ реєстрації права власності на нерухоме майно у бюро технічної інвентаризації та копія, завірена печаткою і підписом;
 • у разі відсутності свідоцтва про право власності на нерухому майно та реєстрації права власності на нерухоме майно у бюро технічної інвентаризації, копія договору, завірена печаткою та підписом, про оренду нерухомого майна;
 • документи, що посвідчують право власності або право користування землею (Державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право постійного користування землею, договір оренди, сертифікат на право на земельну частку (пай) тощо та їх копії;
 • форми фінансового обліку №1 (Баланс), №2 (Звіт про фінансові результати), №3 (Звіт про рух грошових коштів та форма №4 (Звіт про власний капітал);
 • підтвердження частки грантових коштів: підтвердження того, що заявник має власні кошти, позика з банку, або інші належні джерела фінансування частки інвестиції та наявність достатніх ресурсів для належної експлуатації інвестиції; 
 • довідка з банку про рух коштів на рахунку за останніх 12 місяців;
 • банківські реквізити;
 • витяг з реєстру тварин (для молочного сектору);
 • інші документи на вимогу Офісу проекту.

Офіс проекту не підтримує будь-якого продажу або обміну інвестиції в рамках Грантового Фонду. Однак, інвестиція може бути покращена за кошти успішного заявника, після отримання письмового дозволу від Офісу проекту. Програмою не вимагається, але рекомендується страхування будь-якої інвестиції.

Перерахування коштів на банківський рахунок успішних заявників чи постачальників інвестицій, беручи до уваги укладений договір між Офісом проекту, успішним заявником та постачальником інвестиції, здійснюється протягом періоду, зазначеного в грантовій угоді після ухвалення гранту на підставі щомісячних перерахувань від Головного Офісу

9. Розгляд заявок

Комітет Фонду повинен збиратися один раз в місяць (або принаймні один раз на два місяці) з метою розгляду заявок та документації від заявників. Протокол засідань Комітету Фонду повинен підготовлятися та зберігатися у Офісі проекту спільно із документацією заявників.  Рішення стосовно надання гранту ухвалюється 100% голосів. У процесі прийняття рішення стосовно надання гранту необхідно приймати до уваги наступні критерії:

 • досвід роботи у молочному або фруктово-овочевому секторах не менш ніж 3 роки (за винятком молодих фермерів);
 • наявність ферми / виробництва / землі тощо;
 • соціальні фактори такі як створення робочих місць, боротьба з бідністю та питання рівності статей;
 • наявність бізнес-плану є перевагою.

Перерахування коштів для затвердженого гранту відбуватиметься протягом  періоду, зазначеного в грантовій угоді на підставі наявності коштів після підписання отримувачем гранту (ферма, фермерський кооператив або організація) контракту (поставки, купівлі-продажу, виконання робіт тощо) із Офісом проекту. В контракті повинно передбачатися наступне:

 • затверджена сума гранту;
 • офіційне письмове підтвердження оплати частини інвестиції, що не покривається грантом (за рахунок власних коштів Отримувача гранту чи залучених ним кредитних коштів);
 • умови та періоди звітності та моніторингу та зобов’язання стосовно надання інформації з моніторингу та оцінки;
 • умови продажу, обміну, підвищення якості та страхування інвестиції;
 • банківські реквізити заявника;
 • доступ до бухгалтерської звітності та участь у процесі інформування та інших заходах для розповсюдження інформації.

Офіс проекту не підтримує будь-якого продажу або обміну інвестиції в рамках Грантового Фонду. Однак, інвестиція може бути покращена за кошти успішного заявника, після отримання письмового дозволу від Офісу проекту. Програмою не вимагається, але рекомендується страхування будь-якої інвестиції.

10. Звітність та моніторинг

Від успішного заявника вимагатиметься щоквартально або протягом процесу моніторингу надавати фінансовий звіт, описовий звіт та іншу інформацію Офісу проекту. Моніторинг ґрунтується на індикаторах результатів та підрезультатів, діяльності та ході виконання, а також фінансовій звітності. Хід виконання буде контролюватися процесом моніторингу в рамках загальної системи моніторингу компоненту. Одним з головних завдань моніторингу є не покарання клієнта, а забезпечення того, щоб устаткування використовувалося ефективно, а також надання порад та підтримки клієнту.

GoodWeb SEO продвижение сайтов